درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیست و هشتمین المپیاد علمی-دانشجویی کشور

 | تاریخ ارسال: 1402/7/8 | 

دانشجویان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیست و هشتمین المپیاد علمی-دانشجویی کشور موفق کسب به رتبه های برتر شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  دانشجویان کوشای دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه در المپیاد کشوری موفق به کسب رتبه ۲ و مدال نقره و رتبه های ۴، ۵، ۷ و ۹ شدند.
در این المپیاد علی ملکی رتبه ۲ ،علی غیبی رتبه ۴، مهدی باسیری رتبه ۵، محمد جواد اصغری منصور آباد رتبه ۷ و مریم بندخت رتبه ۹ را کسب کردند.