مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

 | تاریخ ارسال: 1402/7/9 | 
 
به‌منظور سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده است. این مدیریت شامل اداره فوق‌برنامه دانشجویی، نشریات و تشکل‌های دانشجویی، اداره انجمن‌های علمی و دفتر دختران ومی‌باشد که تصمیم‌گیری در خصوص چاپ و توزیع نشریات دانشگاهی و برگزاری رویدادها، کلاس‌های آموزشی و اردوهای درخواستی از سوی گروه‌های دانشگاهی را به عهده دارد.
اهداف حوزه فرهنگی و دانشجویی
 1. افزایش نقش و مشارکت دانشجویان در فعالیت های علمی و فوق برنامه (فرهنگی)
 2. تقویت ارزش ها و باورهای دینی ملی و صیانت از فرهنگ اسلامی ایرانی (فرهنگی)
 3. ارتقا روحیه التزام به قانون، مسئولیت پذیری و نظم پذیری و نیز پایبندی به اخلاق مهندسی در میان دانشگاهیان(فرهنگی)
 4. افزایش کیفیت خدمات رفاهی (دانشجویی)
 5. ارتقا سلامت جشمی و بهداشت روان دانشجویان (دانشجویی)
 6. افزایش توانمندی و کارآمدی ساختار فرهنگی و بهبود فضای فعالیت دانشگاهیان (فرهنگی)
راهبرد های حوزه فرهنگی و دانشجویی
 1. ارتقا بنیه علمی، توانمند سازی و مهارت آموزی دانشگاهیان
۱-۱. حمایت و توسعه انجمن های علمی
۲-۱.حمایت از فعالیت های علمی- صنعتی دانشجویان و مسابقات علمی دانشجویی در سطوح ملی و بین المللی
۳-۱. حمایت و توسعه نشریات علمی دانشجویی
۴-۱. حمایت از کلاس های علمی فوق برنامه اعم از کلاس های نجوم و نرم افزارهای کاربردی برای دانشگاهیان
۵-۱. حمایت از ابتکارات، ایده های نو و کاربردی و استعدادهای درخشان
۶-۱. انجام مستمر تحقیق و پژوهش در زمینه شناخت ضرورتها و نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشگاهی
 1. افزایش نشاط، امید و پویایی و هویت بخشی به جامعه دانشگاهی
۱-۲. تاکید ورزش با تاکید بر ورزش همگانی (دانشجویی)
۲-۲. توسعه ورزش و امکانات ورزشی (دانشجویی)
۳-۲. بهبود کیفیت زندگی دانشجویی (دانشجویی)
۴-۲. برنامه ریزی برای حل مشکلات اصلی دانشجویان مانند ازدواج و اشتغال
۵-۲. افزایش و تقویت اردوهای فرهنگی، زیارتی و سیاحتی در میان دانشگاهیان
۶-۲. ترغیب و تشویق دانشگاهیان به مشارکت جمعی در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی
۷-۲. تقویت کلاسهای فوق برنامه با حضور دانشگاهیان
۸-۲. افزایش تنوع در اجرای برنامه های طنز و حمایت از نشریات فکاهی
۹-۲. تکریم مفاخر علمی و فرهنگی جامعه دانشگاهی
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 1. تقویت خرد ورزی، آزاد اندیشی و پاسخگویی در فضای عمومی و علمی دانشگاه
۱-۳. برگزاری مناظره های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در میان دانشگاهیان
۲-۳. توسعه فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی
۳-۳. افزایش بازدیدهای فرهنگی و اجتماعی و تعاملات متقابل با مراکز تحقیقاتی
۴-۳. بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی به منظور تربیت نیروی متخصص در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۵-۳. گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی و پرسشگری و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه تفکر نقّادانه
۶-۳. حمایت از تولیدات فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقا فرهنگ عمومی دانشگاهیان (حقوق شهروندی)
تعریف
به‌منظور سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده است. این مدیریت شامل اداره فوق‌برنامه دانشجویی، اداره نشریات و تشکل‌های دانشجویی، اداره انجمن‌های علمی، دفتر فرهنگی اساتید و کارکنان، دفتر دختران و دفتر نظارت بر ارزیابی می‌باشد که تصمیم‌گیری در خصوص چاپ و توزیع نشریات دانشگاهی و برگزاری رویدادها، کلاس‌های آموزشی و اردوهای درخواستی از سوی گروه‌های دانشگاهی را به عهده دارد.
اهداف حوزه فرهنگی و دانشجویی
 1. افزایش نقش و مشارکت دانشجویان در فعالیت های علمی و فوق برنامه (فرهنگی)
 2. تقویت ارزش ها و باورهای دینی ملی و صیانت از فرهنگ اسلامی ایرانی (فرهنگی)
 3. ارتقا روحیه التزام به قانون، مسئولیت پذیری و نظم پذیری و نیز پایبندی به اخلاق مهندسی در میان دانشگاهیان(فرهنگی)
 4. افزایش کیفیت خدمات رفاهی (دانشجویی)
 5. ارتقا سلامت جشمی و بهداشت روان دانشجویان (دانشجویی)
 6. افزایش توانمندی و کارآمدی ساختار فرهنگی و بهبود فضای فعالیت دانشگاهیان (فرهنگی)
راهبرد های حوزه فرهنگی و دانشجویی
​​​​​​​
 1. ارتقا بنیه علمی، توانمند سازی و مهارت آموزی دانشگاهیان
۱-۱. حمایت و توسعه انجمن های علمی
۲-۱.حمایت از فعالیت های علمی- صنعتی دانشجویان و مسابقات علمی دانشجویی در سطوح ملی و بین المللی
۳-۱. حمایت و توسعه نشریات علمی دانشجویی
۴-۱. حمایت از کلاس های علمی فوق برنامه اعم از کلاس های نجوم و نرم افزارهای کاربردی برای دانشگاهیان
۵-۱. حمایت از ابتکارات، ایده های نو و کاربردی و استعدادهای درخشان
۶-۱. انجام مستمر تحقیق و پژوهش در زمینه شناخت ضرورتها و نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشگاهی
​​​​​​​
 1. افزایش نشاط، امید و پویایی و هویت بخشی به جامعه دانشگاهی
۱-۲. تاکید ورزش با تاکید بر ورزش همگانی (دانشجویی)
۲-۲. توسعه ورزش و امکانات ورزشی (دانشجویی)
۳-۲. بهبود کیفیت زندگی دانشجویی (دانشجویی)
۴-۲. برنامه ریزی برای حل مشکلات اصلی دانشجویان مانند ازدواج و اشتغال
۵-۲. افزایش و تقویت اردوهای فرهنگی، زیارتی و سیاحتی در میان دانشگاهیان
۶-۲. ترغیب و تشویق دانشگاهیان به مشارکت جمعی در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی
۷-۲. تقویت کلاسهای فوق برنامه با حضور دانشگاهیان
۸-۲. افزایش تنوع در اجرای برنامه های طنز و حمایت از نشریات فکاهی
۹-۲. تکریم مفاخر علمی و فرهنگی جامعه دانشگاهی
​​​​​​​
 1. تقویت خرد ورزی، آزاد اندیشی و پاسخگویی در فضای عمومی و علمی دانشگاه
۱-۳. برگزاری مناظره های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در میان دانشگاهیان
۲-۳. توسعه فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی
۳-۳. افزایش بازدیدهای فرهنگی و اجتماعی و تعاملات متقابل با مراکز تحقیقاتی
۴-۳. بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی به منظور تربیت نیروی متخصص در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۵-۳. گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی و پرسشگری و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه تفکر نقّادانه
۶-۳. حمایت از تولیدات فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقا فرهنگ عمومی دانشگاهیان (حقوق شهروندی)
 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 618 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر