سومين همايش بين‌المللي رئولوژی توسط انجمن رئولوژی ایران و دانشكده مهندسي پليمر و رنگ

 | تاریخ ارسال: 1402/7/23 | 

سومین همایش بین‌المللی رئولوژی توسط انجمن رئولوژی ایران و دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ در تاریخ ۲۱ و ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر:
https://icor-isr.ir