چارت سازمانیریاست دانشکده مهندسی پزشکی
دکترعباس نصیرایی مقدم
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
nasiraeiaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۴۹۸(۲۱-۹۸+)

معاون آموزشی
دکتر مصطفی رستمی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵ (Map)
 rostamiaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۳۶۱(۲۱-۹۸+)

معاون پژوهشی
دکترعاطفه سلوک
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵ (Map)
atefeh.soloukaut.ac.ir , gmail.comatefeh.solouk
۶۴۵۴-
۵۵۶۷(۲۱-۹۸+)

معاون تحصیلات تکمیلی
دکتر فرشاد الماس گنج
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵ (Map)
almasaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۳۷۲(۲۱-۹۸+)

مدیر گروه بیوالکتریک
دکترعلی فلاح
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
afallahaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۳۶۵(۲۱-۹۸+)

مدیر گروه بیومکانیک
دکتر سیدعطااله هاشمی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
a.hashemiaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۳۶۹(۲۱-۹۸+)

مدیر گروه بیومتریال
دکترافرا حاجی زاده
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
afra.hajizadehaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۵۵۶۶(۲۱-۹۸+)

مدیر گروه مهندسی بافت
دکتر ایمان شعبانی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
almasaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۳۷۲(۲۱-۹۸+)

سرپرست سایت کامپیوتر
دکتر محمد مهدی احمدی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
mmahmadiaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۵۵۷۳(۲۱-۹۸+)

مدیر قطب بیومتریال
دکتر محمد ربیعی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
mrabieeaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۳۸۱(۲۱-۹۸+)

دفعات مشاهده: 840 بار   |   دفعات چاپ: 141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر