فراخوان علمی اجلاس سراسری «نماز» با عنوان «نماز نسل نو»

 | تاریخ ارسال: 1402/8/8 | 
فراخوان علمی اجلاس سراسری «نماز» با عنوان «نماز نسل نو»

اطلاعات بیشتر را در پوستر ملاحظه نمائید:...