دورهمی‌های درس مدل‌های کسب و کار پلتفرمی با همکاری دانشکده مدیریت و پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1402/8/22 | 
دورهمی‌های درس مدل‌های کسب و کار پلتفرمی
با همکاری دانشکده مدیریت و پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر
اطلاعات بیشتر را در پوستر بخوانید: