مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آقای دکتر حیدرعلی طالبی
مسئولیت: رئیس دانشکده
آدرس پست الکترونیک:
alitaut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۴۵۴۳۳۰۰ (۹۸۲۱+ )- ۶۴۵۴۳۳۰۱ ( ۹۸۲۱+ )


 

آقای دکتر غلامحسین ریاحی
مسئولیت: معاونت پژوهشی- معاونت تحصیلات تکمیلی
آدرس پست الکترونیک:
gholamaut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۴۵۴۳۳۲۰ ( ۹۸۲۱+ )

 

آقای دکتر احد توکلی
مسئولیت: معاونت آموزشی
آدرس پست الکترونیک:
tavakoliaut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۴۵۴۳۳۰۵ ( ۹۸۲۱+ )


 

آقای دکتر امیرنادر عسگرپور
مسئولیت: سرپرست مرکز انفورماتیک
آدرس پست الکترونیک:
askarpouraut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۷۹۹ ( ۹۸۲۱+ )


 

آقای دکتر محسن معزی
مسئولیت: مدیر گروه آموزشی الکترونیک، استاد مشاور المپیاد
آدرس پست الکترونیک:
moezziaut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۵۵۷ ( ۹۸۲۱+ )


 

آقای دکتر محمد اعظم خسروی
مسئولیت: مدیر گروه آموزشی کنترل
آدرس پست الکترونیک:
m.a.khosraviaut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۷۹۷ ( ۹۸۲۱+ )


 

آقای دکتر حسن رستگار
مسئولیت: مدیر گروه آموزشی قدرت
آدرس پست الکترونیک:
rastegaraut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۴۵۴۳۳۴۶ ( ۹۸۲۱+)


 

خانم دکتر فرزانه عبداللهی
مسئولیت: مدیر گروه آموزشی مکاترونیک
آدرس پست الکترونیک:
f_abdollahiaut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۴۵۴۳۳۵۸ ( ۹۸۲۱+ )


 

آقای دکتر محمدجواد عمادی
مسئولیت: مدیر گروه آموزشی مخابرات
آدرس پست الکترونیک:
mj.emadiaut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۴۵۴۳۳۷۵ ( ۹۸۲۱+ )

 

آقای دکتر سید حسین حسینیان
مسئولیت: رئیس قطب علمی قدرت
آدرس پست الکترونیک:
hosseinianaut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۴۵۴۳۳۴۳ ( ۹۸۲۱+ )

 
 

 آقای مهندس حسین یوسفی خواه
مسئولیت: مسئول امور پشتیبانی
آدرس پست الکترونیک:
hyousefiaut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۴۵۴۳۳۰۶ ( ۹۸۲۱+ )CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4265 بار   |   دفعات چاپ: 240 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر