فراخوان دریافت پیشنهاد پروژه – گرنت پژوهشی پروفسور سلیمی

 | تاریخ ارسال: 1398/3/9 | 

 
فراخوان دریافت پیشنهاد پروژه – گرنت پژوهشی پروفسور سلیمی

یکی از ماموریت‌های اصلی مرکز در طراحی و پیاده‌سازی برنامه راهبردی دانشگاه، فرهنگ‌سازی در حوزه برنامه‌ریزی راهبردی و ترویج و آموزش مفاهیم مرتبط و استفاده از ظرفیت درونی در پیشبرد برنامه راهبردی است. در این راستا مرکز با هدف استفاده از ظرفیت عظیم اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه و پیشبرد پروژه‌های پژوهشی، برای اولین بار گرنت پروفسور سلیمی را در ۵ محور تعریف نموده است.

اهداف
اهداف اصلی مورد توجه از اعطای این گرنت عبارتند از:
• جلب مشارکت حداکثری اساتید و دانشجویان با نگاه نفع دوسویه مرکز و سایر ذی‌نفعان؛
• شناسایی و خلق ایده برای حل مسائل و چالش‌های اصلی دانشگاه؛
• ترویج مفاهیم حوزه برنامه‌ریزی راهبردی و آگاهی‌سازی عمومی.

محورهای فراخوان

۱ -حوزه آموزش: بررسی وضعیت خدمات آموزشی و بازنگری برنامه‌های درسی در دانشگاه‌های منتخب
۲ -حوزه آموزش: انتخاب واحد دانشجویان در هر ترم در دانشگاه‌های منتخب
۳ -حوزه پژوهش: ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های منتخب
۴ -حوزه پژوهش: شبیه‌ساز سیستم‌های رتبه‌بندی و تعیین سهم جایگاه دانشکده‌ها در رتبه دانشگاه
۵ -حوزه بین‌الملل: راهکارهای دانشگاه‌ها در جذب و بازاریابی دانشجویان بین‌المللی

شرایط
-علاقمندان به انجام پژوهش در هر یک از محورهای اعلام شده ضروری است فرم پیوست پیشنهاد پروژه را تکمیل نمایند.
-مجری پروژه باید یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشد و دانشجویان همکار را به عنوان تیم پروژه معرفی نماید.
-دستاورد نهایی پروژه‌ها باید شامل ارائه راهکارها یا پیشنهادت اجرایی برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در هر محور باشد

مهلت ارائه پیشنهاد پروژه:

در صورت تمایل حداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد سال جاری پیشنهاد خود را در قالب فرم خام پیشنهاد پروژه به آدرس cspaut.ac.ir ارسال نمایید.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فرم خام پیشنهاد پروژه به اِینجا مراجعه فرمایید.