پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند

 | تاریخ ارسال: 1402/10/9 | 
شبکه یک
بخش خبری ۲۱
پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.