گزارشی از مراسم تقدیر از دانشجویان المپیادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1402/10/19 | 
شبکه سه
گزارش روز
گزارشی از مراسم تقدیر از دانشجویان المپیادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- توضیحات دکتر رهایی سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر