انتشار کتاب «جریان‌های چند فازی در چاه و لوله»

 | تاریخ ارسال: 1402/10/24 | 

کتاب «جریان‌های چند فازی در چاه و لوله» تألیف آقایان دکتر مصطفی کشاورز مروجی و یاسین خلیلی، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
هزاران سال است که وجود تغییرات فاز برای بشر شناخته شده است. پدیده‌های جوش و ذوب مانند تبخیر آب، انجماد گدازه، ذوب یخ و... را می‌توان به طور معمول در طبیعت مشاهده کرد. جریانات چندفازی رایج‌ترین اتفاقات جریان در طبیعت هستند. جریانات چند فازی شامل عبور همزمان در یک سیستم جریانی است که از دو یا چند فاز تشکیل شده است.
این کتاب با توجه به اهمیت ویژه جریانات چند فازی درصنعت نفت، سعی در ارائه مفاهیم و اصول این حوزه به زبان ساده و گویا دارد. این رویکرد به دانشجویان و مهندسین نفت و مهندسین سایر رشته‌های مرتبط همچون مهندسی شیمی و مکانیک کمک می‌کند تا با مفاهیم و روابط حاکم بر جریانات چند فازی بهتر آشنا شوند و بتوانند به صورت بهتری در طراحی و عملیات چاه و لوله فعالیت کنند.

Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر