گزارشی از ساخت پرده ی گوش مصنوعی توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی

 | تاریخ ارسال: 1402/10/30 | 
شبکه یک
بخش خبری ۲۱

متخصصان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند پرده‌ی مصنوعی گوش را که توسط فناوری نانو ساخته شده است، تولید کنند: توضیحات دکتر روح‌اله باقرزاده رئیس پژوهشکده نساجی و مهندس عاطفه راستی دانش آموخته دانشگاه در این خصوص.