کسب عنوان کارگاه آموزشی برتر توسط دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1402/11/9 | 

کارگاه آموزشی تخصصی برگزارشده توسط دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عنوان کارگاه آموزشی برتر، معرفی و تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان" مطالعه و شبیه‌سازی روش‌های محاسبه تلفات پراکنده و روش‌های کاهش تلفات در ترانسفًرمِرهای قدرت و توزیع" که توسط مهسا تقیلو دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با هدایت و راهنمایی دکتر مجتبی میرسلیم، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سومین کنفرانس بین المللی ماشین و محرکه‌های الکتریکی برگزار شد، از سوی اعضای کمیته کنفرانس و هیئت داوران به عنوان کارگاه آموزشی برتر، برگزیده و از وی تقدیر به عمل آمد.
مهندس مهسا تقیلو اکنون به طور تخصصی مشغول به انجام  پژوهش در زمینه ماشین‌های الکتریکی و ترانسفرمرها با هدایت و راهنمایی  پرفسور مجتبی میرسلیم می باشد.

تصویر لوح را در ادامه ملاحظه نمائید: