پنجمین کنفرانس بین المللی پل

 | تاریخ ارسال: 1398/3/11 | 
پنجمین کنفرانس بین المللی پل ۲۶ الی ۲۷ شهریور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : دکتر فرزاد حاتمی دبیر کنفرانس گفت : پس از برگزاری چهار کنفرانس تخصصی موفق بین المللی قبلی در خصوص مهندسی پل، پنجمین کنفرانس بین‌المللی پل ۲۶ الی ۲۷ شهریورماه سالجاری با مشارکت ارگانها مختلف در این دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.
وی گفت : این کنفرانس با موضوعات ، استانداردها و آئین نامه های بارگذاری، طراحی و اثر زلزله بر پلها، روشهای تحلیل و طراحی انواع پلها ، ارزیابی آسیب پذیری پل ها در شرایط وقوع زلزله ، تجهیزات آسیب شناسی و بازرسی فنی ، معیارهای مجاز بهره برداری باتوجه به استانداردهای معتبر ، روشهای ارزیابی ایمنی، سطوح عملکرد و قابلیت اطمینان پلها انواع روشهای تعمیر،تقویت و نگهداری راه،باند،پل و ابنیه فنی،سیستم های مدیریت پل ها،پایش سلامت پلها و ابنیه فنی مربوطه،سطوح عملکرد و معیارهای بهسازی راه، بند و پل ، مطالعات ژئوتکنیکی پلها مطالعات هیدرولیکی و هیدرولوژی پلها برگزار می شود.
دکتر حاتمی افزود: همچنین سه کارگاه تخصصی در زمینه‌های، استانداردها و آئین نامه های ملی و بین المللی در زمینه طراحی و بهسازی پلها ، پایش سلامت و ابنیه فنی ، روش های تعمیر، تقویت و بهسازی لرزه ای پلها و ابنیه فنی ملاحظات طرح و اجرای هیدرولیک و هیدرولوژی پلها برگزار می شود.
وی یادآور شد: در این کنفرانس علاوه بر غالب متخصصان داخلی، جمعی از اساتید و متخصصان با سابقه از کشورهای مختلف ارائه مقاله می نمایند.
دبیر پنجمین کنفرانس بین المللی پل گفت : متقاضیان جهت اخذ اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت کنفرانس به نشانی http://ibc.aut.ac.ir مراجعه و یا با شماره ۶۴۵۴۵۵۳۷ تماس حاصل نمایند.