دفتر تلفن

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۵ | 
آقای دکتر مسعود صبائی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2713
شماره تلفن: 66419411
خانم وحیده برواره
مسئول دفتر دانشکده
شماره داخلی: 2700
شماره تلفن: 66419411
آقای دکتر مهران سلیمان‌فلاح
هیأت علمی
شماره داخلی: 2718
شماره تلفن: 64542718
آقای دکتر بهادر بخشی سراسکانرود
معاون پژوهشی،فرهنگی- دانشجویی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 2723
شماره تلفن: 64542723
آقای مهندس جعفر عبدی
معاون مالی اداری دانشکده
شماره داخلی: 2700
شماره تلفن: 66419411
آقای دکتر مرتضی صاحب‌الزمانی
رئیس پژوهشکده
شماره داخلی: 2720
شماره تلفن: 64542720
آقای دکتر مرتضی صاحب‌الزمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2720
شماره تلفن: 64542720
آقای دکتر مهدی دهقان تخت‌فولادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2749
شماره تلفن: 645542749
آقای محمد خنداب شراه
تکنسین
شماره داخلی: 5113
شماره تلفن: 64545113
آقای دکتر مسعود صبائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2713
شماره تلفن: 66419411
آقای دکتر مهران سلیمان‌فلاح
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 2718
شماره تلفن: 64542718
آقای دکتر سید‌علیرضا هاشمی‌گلپایگانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2726
شماره تلفن: 64542726
خانم عذرا علیپور
کارشناس
شماره داخلی: 2738
شماره تلفن: 64542738
خانم هانیه سبزعلی
کارشناس
شماره داخلی: 2703
شماره تلفن: 64542703
آقای دکتر بابک صادقیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2739
شماره تلفن: 64542739
خانم آناهیتا محمد حسنی

شماره داخلی: 2705
شماره تلفن: 64542705
آقای دکتر احسان ناظرفرد
هیأت علمی
شماره داخلی: 2707
شماره تلفن: 64542707
خانم دکتر مریم امیر‌مزلقانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2704
شماره تلفن: 64542704
آقای دکتر امیر کلباسی
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم دکتر مریم امیر‌حائری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5108
شماره تلفن: 64545108
آقای احمدعلی خلیلی خو

شماره داخلی: 2710
شماره تلفن: 64542710
آقای دکتر حمیدرضا زرندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2702
شماره تلفن: 64542702
خانم الهام عبدلی
کارشناس
شماره داخلی: 2738
شماره تلفن: 64542738
آقای دکتر محمد رحمتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2741
شماره تلفن: 64542741
آقای دکتر محمد رحمتی
مدیر گروه
شماره داخلی: 2741
شماره تلفن: 64542741
آقای دکتر محمدرضا میبدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2724
شماره تلفن: 64542724
خانم دکتر سعیده ممتازی
استاد مشاور
شماره داخلی: 2737
شماره تلفن: 64542737
خانم دکتر سعیده ممتازی

شماره داخلی: 2737
شماره تلفن: 64542737
خانم دکتر سعیده ممتازی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2737
شماره تلفن: 64542737
آقای دکتر علیرضا باقری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2742
شماره تلفن: 64542742
آقای دکتر مهدی صدیقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2715
شماره تلفن: 64542715
آقای دکتر رضا صفابخش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2728
شماره تلفن: 64542728
آقای دکتر محمود ممتازپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2721
شماره تلفن: 64542721
آقای دکتر محمود ممتازپور
مدیرگروه
شماره داخلی: 2721
شماره تلفن: 64542721
آقای دکتر مهدی شجری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2708
شماره تلفن: 64542708
آقای دکتر سیاوش خرسندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2706
شماره تلفن: 64542706
آقای دکتر بهادر بخشی سراسکانرود
هیأت علمی
شماره داخلی: 2723
شماره تلفن: 64542723
آقای فرهاد قلیزاده

شماره داخلی: 2712
شماره تلفن: 64542712
آقای دکتر احمد عبداله‌زاده بارفروش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2733
شماره تلفن: 64542733
آقای دکتر محمدرضا رزازی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2732
شماره تلفن: 64542732
آقای دکتر محمدرضا رزازی
مدیر گروه
شماره داخلی: 2732
شماره تلفن: 64542732
آقای دکتر محمدمهدی همایون‌پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2722
شماره تلفن: 64542722
خانم سمیه قرایی
کارشناس
شماره داخلی: 2719
شماره تلفن: 64542719
آقای دکتر محمدمهدی عبادزاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2730
شماره تلفن: 64542730
آقای دکتر حامد فربه
هیأت علمی
شماره داخلی: 2729
شماره تلفن: 64542729
آقای دکتر احمد نیک‌آبادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2743
شماره تلفن: 64542743
آقای دکتر احمد نیک‌آبادی
استاد مشاور
شماره داخلی: 2743
شماره تلفن: 64542743
خانم مریم سلیمانی
کارشناس
شماره داخلی: 2700-2735
شماره تلفن: 64542700
آقای دکتر حمیدرضا شهریاری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2716
شماره تلفن: 64542716
آقای دکتر محمد‌کاظم اکبری فتیدهی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2736
شماره تلفن: 64542736
آقای رمضان ورمزیار

شماره داخلی: 2748
شماره تلفن: 64542748
آقای دکتر مهدی راستی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2701
شماره تلفن: 64542701
آقای دکتر مصطفی حقیر‌چهرقانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2750
شماره تلفن: 64542750

دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر