بخش خبری 21 شبکه یک سیما تولید نوعی آسفالت ترمیمی القایی

 | تاریخ ارسال: 1402/12/14 | 

شبکه یک
بخش خبری ۲۱


محققان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی  امیرکبیر موفق شدند نوعی آسفالت ترمیمی القایی تولید کنند.