بازدید هیئتی از دانشگاه نظربایف قزاقستان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 
هیئتی از دانشگاه نظربایف قزاقستان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد که در این بازدید بر همکاری این دودانشگاه در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی تاکید شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بازدید مسئولان دانشگاه نظربایف قزاقستان با حضور مدیر همکارهای علمی و بین المللی، معاونین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده های مهندسی کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر و مهندسی برق برگزار شد که در این جلسه ضمن آشنایی و معرفی دو دانشگاه، زمینه های مشترک برای تعامل های آتی مورد بحث قرار گرفت.
دکتر گلرو مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این جلسه با معرفی دستاوردهای دانشگاه ابراز امیدواری کرد که با توجه به سطح رو به رشد دانشگاه های کشور قزاقستان، مشارکت آنها در پروژه راه ابریشم و نیز سرمایه گذاری در زمینه تجهیز مراکز پژوهشی، باید همکاریی های جدیی تر و گسترده  ای با دانشگاه های این کشور ایجاد شود.
وی اظهار داشت: یکی از زمینه های مهم همکاری با دانشگاه نظربایف می تواند شکل دهی و برگزاری کارگاه های همتایابی تخصصی به صورت حضوری و مجازی باشد که بدنیال آن پروپوزال مشترک تدوین و این امر منجر به تبادل استاد ودانشجو شود.
پلوآنوآ مدیر ارشد واحد پذیرش دانشگاه نظربایف قزاقستان نیز در جریان بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ضمن معرفی نقاط قوت دانشگاه نظربایف بر تمایل بالای این دانشگاه برای همکاری با دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد.
وی با تاکید بر برنامه راهبردی دانشگاه نظربایف برای گسترش همکاری های بین المللی در قالب پروژه های تحقیقاتی و ارتقای سطح کیفی تولیدات علمی با دانشگاه های شاخص خاطرنشان کرد: این دانشگاه سه نوع برنامه حمایت مالی (گرنت) مجزا برای حمایت از طرح های پژوهشی دارد که می تواند بستر خوبی برای تعریف پروژه های مشترک با اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد.
در جریان این بازدید دکتر پیمان پورافشاری و دکتر مهدی باقری دو عضو هیات علمی ایرانی دانشکده های مهندسی معدن و علوم زمین و علوم و مهندسی دیجیتال دانشگاه نظربایف نیز حضور داشتند.