ایجاد دو آزمایشگاه تخصصی برای توسعه میادین نفتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1403/2/25 | 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر قصد دارد تا در زمینه توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر، دو آزمایشگاه تخصصی را در قالب انعقاد موافقت نامه‌ای ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، موافقت‌نامه همکاری بین شرکت اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به امضای احمد محمدی کارفرما و دکتر محمد جواد عامری شهرابی معاون پژوهشی این دانشگاه رسید.
از آنجایی که شرکت اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد کارفرما قراردادی با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه و تولید میدان نفتی "سپهر" و "جفیر" در استان خوزستان منعقد کرده است و با انعقاد این موافقت نامه قصد دارد از خدمات دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خدمات مطالعه آزمایشگاهی ایجاد شکاف هیدرولیکی و بهبود کیفیت سیمان استفاده کند.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز اعلام کرده است از تمامی تجهیزات، امکانات، توانایی‌های مالی، فنی، تجارب لازم و همچنین نیروی انسانی متخصص و مجرب برای انجام امور مربوط به خدمات مندرج در این موافقت‌نامه همکاری کند.
این دانشگاه در این همکاری قصد دارد تا با عالی‌ترین و جدیدترین استانداردها و به شرط تضمین نتیجه، آزمایشگاه تخصصی طراحی فرایندهای لایه شکافی (پروپاینت/ اسید) و آزمایشگاه تخصصی گل وسیمان با همکاری کارفرما را ایجاد کند.