کلینیک صنعت پتروشیمی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی می‌شود

 | تاریخ ارسال: 1403/2/31 | 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر بنا دارد با همکاری شرکت پتروشیمی زاگرس هم زمان با شروع به کار اتاق نوآوری شرکت پتروشیمی زاگرس در دانشگاه ، کلینیک صنعت پتروشیمی را نیز راه اندازی کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با هدف یک همکاری طولانی مدت و ثمر بخش در حوزه نوآوری و فناوری شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان بزرگترین تولید کننده متانول ایران (چهارمین در جهان) و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب امضا قرار دادی اقدام به راه اندازی اتاق نوآوری شرکت پتروشیمی زاگرس در دانشگاه نمودند.

 

مطابق قرارداد امضا شده بین دو مجموعه، اتاق نوآوری شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان یک پل ارتباطی و یک مرکز نوآوری و فناوری در حوزه متانول و زنجیره ارزش در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر ظرف شش ماه آینده راه اندازی می شود.
در کنار راه اندازی این مرکز بر اساس توافق طرفین مقرر شد در این دانشگاه به منظور  پاسخ به نیازهای صنایع پتروشیمی کشور خصوصا صنعت تولید متانول «کلینیک صنعت پتروشیمی» با همکاری و هم افزایی دو مجموعه راه اندازی شود.
این کلینیک با هدف افزایش ظرفیت واحدهای فرآیندی،‌ کاهش مصرف خوراک،‌ کاهش مصرف انرژی و توسعه فناوری سبز در صنعت متانول و گسترش صنایع پایین دست از طریق پروژهای صنعتی مشترک تاسیس می شود.