انتشار کتاب «مباحثی در توپولوژی عمومی و کاربردهای آن»

 | تاریخ ارسال: 1403/4/3 | 

کتاب «مباحثی در توپولوژی عمومی و کاربردهای آن» تالیف آقای دکتر بهزاد نجفی سقزچی و خانم‌ها دکتر طیبه السادات طباطبائی‌فر و دکتر ندا شجاعی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
توپولوژی بررسی کیفیت‌هایی از یک فضاست که تحت همئومورفیسم‌ها حفظ می‌شوند. توپولوژی به عنوان یک نظریه، با جزوه ۶۸ صفحه‌ای لیستینگ در سال ۱۸۴۷ میلادی متولد شد. برخی از ایده‌های لیستینگ در مطالعه توپولوژی، از مسائلی درحوزه‌های ناوبری، بیولوژی و اپتیک گرفته شده‌اند.
موضوع اصلی این کتاب، معرفی خواص توپولوژیک معروف و مهم است که همگرایی، فشردگی و همبندی سه تا از مهم‌ترین آن‌ها هستند.
اولین کاربرد این نوع مباحث در آنالیز ریاضی است. می‌توان گفت هر آنچه که در مباحث فضاهای متریک مطرح می‌شود، مثالهای خاصی از فضاهای توپولوژیک و مباحث مربوط به آن است.
هدف این کتاب بررسی مباحث مهم و مقدماتی توپولوژی عمومی است. مباحثی که در مدل‌سازی و تحلیل مسائل واقعی به کار گرفته می‌شوند.

Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر