جایگاه بالای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در هوش مصنوعی/ صدرنشینی دانشگاه در سیستم‌های چند عاملی

 | تاریخ ارسال: 1403/4/12 | 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه هوش مصنوعی جایگاه بالایی را  کسب و در زمینه سیستم‌های چند عاملی در صدر دانشگاه های ایران قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بنا بر اعلام رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در رتبه بندی جهانی تولید علم فناوری‌های شاخه هوش مصنوعی در جهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش هوش مصنوعی بیشترین تولیدات علمی ایران، در زمینه های  یادگیری ماشینی، رایانش بصری، پردازش زبان طبیعی، در رشته رباتیک و سیستم‌های چند عاملی جایگاه بالایی را در بین دانشگاه های  کشور کسب کرد.
در سیستم‌های چند عاملی، دانشگاه‌صنعتی امیرکبیر در جایگاه اول کشوری قرار گرفت و دانشگاه علم و صنعت ایران و تهران در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.
در یادگیری ماشینی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جایگاه دوم کشوری و در رشته رباتیک صنعتی امیرکبیر در جایگاه سوم قرار گرفت.
همچنین این دانشگاه در رایانش بصری و پردازش زبان طبیعی در جایگاه دوم کشوری قرار گرفت.
در بخش هوش مصنوعی بیشترین تولیدات علمی ایران مربوط به دانشگاه‌های تهران، تبریز و صنعتی امیرکبیر بوده است.
  براساس داده‌های پایگاه جهانی وب آو ساینس، جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولیدات علمی فناوری شبکه‌های عصبی رتبه ششم جهان و رتبه نخست را در میان کشورهای اسلامی کسب کرد.
 جمهوری اسلامی ایران در فناوری‌های هوش مصنوعی نیز رتبه ۱۶، در رایانش بصری و پردازش زبان طبیعی رتبه ۲۵، در یادگیری ماشینی رتبه ۱۷ ، در فناوری رباتیک رتبه ۲۷ و در فناوری سیستم‌های چندعاملی رتبه ۱۲ جهان را در اختیار دارد.