تقدیر از رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1403/4/13 | 

توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از  رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تقدیر به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در حاشیه دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات و مراکز آپا از دکتر مهدی قطعی رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تقدیر شد.

مراسم مذکور با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و محمدرضا مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم از مدیران برتر حوزه آپا تقدیر شد.

این موفقیت به پاس زحمات و تلاش‌های بی وقفه کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دست آمده است.

 

تصویر لوح تقدیر و یادبودِ قدردانی از رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: