اولین دوره طرح مهارت افزایی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 | تاریخ ارسال: 1403/4/17 | 
اولین دوره طرح مهارت افزایی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
تبریز   دانشگاه  هنر اسلامی
برادران:۱۱مردادلغایت۱۹مرداد
خواهران:۲۰مردادلغایت۲۸مرداد
ثبت نام : اداره امور شاهد و ایثارگر- تلفن ۶۴۵۴۵۹۳۶-۶۴۵۴۲۲۹۱

آدرس ایمیل : setadshahedaut.ac.ir
جهت ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی ، کدملی، تلفن همراه، شماره دانشجویی ،نوع ایثارگری(الزامی )است.
مهلت ارسال اطلاعات ۱۴۰۳/۰۴/۱۷