تولید نسل جدید اندام های مصنوعی

 | تاریخ ارسال: 1403/4/17 | 
 

متخصصان یک شرکت دانش بنیان  در  دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند نسل جدید اندام های مصنوعی را تولید کنند.