برگزاری کارگاه تخصصی نوآوری و پایداری انرژی

 | تاریخ ارسال: 1398/3/20 | 

کارگاه تخصصی نوآوری و پایداری انرژی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور پرفسور دورا مارینوا بنیانگذار پایداری در استرالیا ۱۹ و ۲۰ خردادماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پرفسور دورا مارینوا بنیانگذار پایداری در کشور استرالیا، درخصوص این کارگاه تخصصی گفت: در این کارگاه دو روزه حول دو محور اصلی درک نوآوری برای پایداری و پژوهش علمی جهت پیاده سازی نوآوری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. وی افزود: در روز اول این کارگاه تخصصی موضوعات «نوآوری چیست» و «توسعه پایدار» و در روز دوم موضوعات «تحقیقات عملی چه چیزی است و چرا ما به آن نیاز داریم؟» و «برنامه های تحقیقاتی مشترک ممکن» مورد بررسی قرار می گیرد.
پرفسور دورا مارینوا با بیان اینکه انتظار می رود نوآوری ها، ساختاری برای انتقال به یک توسعه پایدار در پاسخ به اولویت های تغییرات اقلیمی، نابودی تنوع زیستی، آلودگی، تبدیل زمین و سلامت انسان باشند، تاکید کرد: بنابراین آیا ما واقعا درک می کنیم که نوآوری چیست و چگونه می تواند بر عملکرد انسان در جامعه و سیاره زمین تاثیر گذارد؟
وی اظهار داشت: این کارگاه تخصصی به دنبال بررسی ارتباط میان نوآوری و توسعه پایدار است. این محقق خاطرنشان کرد: همچنین در این کارگاه برخی اصول و رویه های کلی مشخص می شود، اما تمرکز اصلی این کارگاه بر روی نیاز به یافتن راه حل های مناسب و قابل قبول از طریق تحقیقات عملی با حفظ دیدگاه جهانی در مورد تاثیرات سیاره ای است. کارگاه تخصصی نوآوری و پایداری انرژی در سالن شهید چمران دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.