کنفرانس‌ها

 | تاریخ ارسال: 1398/9/5 | 
کنفرانس بین المللی در خصوص خوردگی مربوط به سال ۲۰۱۹ در کشور اسپانیا:
EUROCORR ۲۰۱۹, New times, new materials, new corrosion challenges, ۹ – ۱۳
September ۲۰۱۹ - Seville, Spain.
 
همچنین فراخوان فن بازار تخصصی «چالش‌های فناورانه مهندسی خوردگی» با رویکرد حل چالش‌های صنایع مختلف در این حوزه، که اخیرا در سطح ملی اعلام گردیده است. این رویداد با حمایت فن بازار ملی معاونت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فن بازار تخصصی «چالش‌های فناورانه مهندسی خوردگی» با رویکرد حل چالش‌های صنایع مختلف این حوزه در سطح ملی، ششم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد