آینده شغلی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/9 | 
دانش آموختگان رشته مهندسی انرژی می‌توانند بخشی عمده ای از نیازهای حوزه‌های مختلف انرژی اعم از مدیریت، برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از منابع انرژی، طراحی و ساخت واحدهای تولید انرژی را مرتفع نمایند. دانش آموختگان این رشته می توانند در دستگاه های زیر به کار گرفته شوند:
وزارت نیرو، وزارت نفت،  سازمان انرژی‌های نو، سازمان انرژی اتمی، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت­های مدیریت تولید نیروی برق ،شرکت­های برق منطقه­ای، شرکت توزیع نیروی برق، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت های مربوط به تولید انرژی های تجدید پذیر و ...