شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی انرژی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/7 | 
پذیرش دانشجو در رشته مهندسی انرژی:
پذیرش از طریق کنکور سراسری می‌باشد. داوطلبین می توانند در کنکور سراسری کارشناسی ارشد در کد رشته‌های مربوط به رشته‌های مهندسی مکانیک یا مهندسی برق یا فیزیک شرکت کرده و پس از احراز شرایط لازم در انتخاب رشته، رشته مهندسی انرژی را در گرایش مورد نظر انتخاب کنند.