ایجاد دفاتر (R&D) شرکت ها و صنایع مختلف در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه سیاست خود را فعالیت در راستای رفع نیازهای صنعت و جامعه قرار داده بنابراین بستری فراهم شده تا شرکت ها و صنایع مختلف کشور بتوانند در مراکز فناوری و نوآوری حضور داشته و یا دفاتر تحقیق وتوسعه(R&D) ایجاد کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر حسین حسینی تودشکی در رویداد نوآورانه شناسایی و حمایت از ایده های حوزه تایر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این رویداد شروع یک همکاری و مدل  فعالیت جدید با صنعت از جمله شرکت بارز است.
 وی افزود: رویداد نوآورانه شناسایی و حمایت از ایده های حوزه تایر با همکاری شرکت بارز و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیرخاطرنشان کرد: سیاست دانشگاه فعالیت در راستای رفع نیازهای صنعت و جامعه است که این رویداد و ادامه همکاری باعث می شود تا سیاست دانشگاه با جدیت دنبال شود.
دکتر حسینی تودشکی گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر از  ۵سال گذشته هدف گذاری نموده است که تبدیل به دانشگاه های نسل سوم شود چراکه این نوع دانشگاه ها در حوزه اثرگذاری فناوری در جامعه و صنعت بسیار موثر و برنامه ریزی شده فعالیت می کند.
وی عنوان کرد: بنابراین در این دانشگاه طی سال های گذشته در حوزه تجازی سازی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور برنامه ریزی ها و فعالیت های  متعددی انجام شده است.
معاون پژوهش و فناوری  دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: در ۶ سال گذشته تنها ۱۷ واحد فناور داشتیم اما اکنون این دانشگاه در سه ساختمان و ۵ دانشکده فعالیت های نوآورانه و فناورانه را دنبال می کند.
دکتر حسینی تودشکی اضافه کرد: درحال حاضر ۲۰۰ واحد فناور و شرکت دانش بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه نقطه قوت فعالیت موثر و مفید در حوزه ایده پردازی و فناوری فعالیت با بخش خصوصی است، گفت: در دانشگاه همکاری با شرکت ها و صنایع مختلف آغاز شده و اکنون شاهد ایجاد دفاتر تحقیق و توسعه (R&D)  شرکت ها و صنایع در دانشگاه هستیم.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: شرکت بارز نیز در این دانشگاه حضور دارد و امیدواریم که علاوه بر مرکز نوآوری دفتر (R&D) این شرکت نیز در دانشگاه ایجاد شود.
دکتر حسین حسینی تودشکی تاکید کرد: درحال حاضر دو شتاب دهنده معدنی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور دارند و با دانشگاه همکاری می کنند.
 وی ادامه داد: ایده های نوآورانه با کمک صنعت گران عملیاتی خواهد شد بنابراین دانشگاه و صنعت با کمک یکدیگر می توانند در این مسیر فعالیت کنند.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشکده های زیادی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می توانند در حوزه تایر فعالیت کنند که از جمله آنها می توان به دانشکده های مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، شیمی، برق، هوافضا، مکانیک ،  نساجی و کامپیوتر اشاره کرد.