مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 

 دکتر پرویز پروین
رییس دانشکده
پست الکترونیکی: parvinaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۳

وب سایت دانشگاه


دکتر داریوش رضائی اوچبلاغ
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
پست الکترونیکی: ddrezaeyaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۰

وب سایت دانشگاه


دکتر حمیدرضا حبیبیان
مدیر گروه آموزشی فیزیک
پست الکترونیکی: habibiyanaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۷

وب سایت دانشگاه


دکتر مرتضی حبیبی
مدیر گروه آموزشی مهندسی هستهای
پست الکترونیکی: mortezahabibiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۴

وب سایت دانشگاه


دکتر سعید طالبی
مدیر گروه آموزشی مهندسی انرژی
پست الکترونیکی: sa.talebiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۳

وب سایت دانشگاه


مهندس رسول سعیدی

مدیر مالی و اداری
پست الکترونیکی: r_saeidiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۲۰
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3638 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر