افراد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 

نام : محمد حسن جوان

مسئولیت:مدیر مالی و اداری

شماره تلفن:64545152 - 64543527 - 64543545

نام : ریحانه پیرو

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه peirowaut.ac.ir

شماره تلفن:64545169

نام : محسن ده ودار

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه dehvedaraut.ac.ir

شماره تلفن:64545176

نام : مهدی رحمانی

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه rahmaniaut.ac.ir

شماره تلفن:64545149

نام : حمید رمضانپور

مسئولیت: مسئول انتشارات

شماره تلفن:64545164

نام : صدیقه علیزاده

مسئولیت:مسئول دفتر

شماره تلفن:64543527

نام : محمد کریمی

مسئولیت: کارپرداز و مسئول ساختمان

شماره تلفن:64543527

نام : علیرضا متقی

مسئولیت:کارشناس تحصیلات تکمیلی mottaghiaut.ac.ir

شماره تلفن:64545150

نام : علیرضا امیری ابیانه

مسئولیت: کارشناس کامپیوتر

شماره تلفن:64545151

نام : خاطره مقتدر

مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:64545146
 

نام : محمد پور صالحی

مسئولیت: کارشناس

شماره تلفن:64545135 

نام : لیلا ارم

مسئولیت: کارشناس

شماره تلفن:64545126 

نام : حسن صبوری

مسئولیت: کارشناس

شماره تلفن:64545169 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 684 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر