افراد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 

وحید حدادی اصل

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی : haddadiaut.ac.ir

شماره تلفن:64543527

محمد احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.ahmadyaut.ac.ir

شماره تلفن:64545182

عبدالرحیم جواهریان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:javaherianaut.ac.ir

شماره تلفن:64545131

احسان خامه چی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:khamehchiaut.ac.ir

شماره تلفن:64545154

محمد رضا خرسند موقر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.khorsandaut.ac.ir

شماره تلفن:64545133

احمدرضا ربانی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rabbaniaut.ac.ir

شماره تلفن:64545134

یوسف رفیعی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:y.rafieiaut.ac.ir

شماره تلفن:64545183

محمد شریفی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:m_sharifiaut.ac.ir

شماره تلفن:64545181

مهدی شعبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mehdi.shabaniaut.ac.ir

شماره تلفن:64545140

محمد جواد عامری شهرابی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ameriaut.ac.ir

شماره تلفن:64545128

جلال فهیم پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fahimpouraut.ac.ir

شماره تلفن:64545144

علیرضا کاظمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:kazemiaaut.ac.ir

شماره تلفن:64545180
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1374 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر