دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت توسعه پترو ایران پدکو قرارداد همکاری منعقد کردند

 | تاریخ ارسال: 1398/9/18 | 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت توسعه پترو ایران پدکو با هدف تدوین «دانش فنی تولید سیال تکمیل چاه های نفت و گاز» قرار داد  همکاری منعقد کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قرار داد  همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت توسعه پترو ایران پدکو میان دکتر حسین حسینی تودشکی معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مهندس سپهر سپهری مدیرعامل شرکت توسعه پترو ایران پدکو منعقد شده است.
هدف از انعقاد این قراداد تدوین «دانش فنی تولید سیال تکمیل چاه های نفت و گاز» است که مجری طرح متعهد است به صورت ماهیانه گزارش پیشرفت کار و خدمات صورت گرفته را به کارفرما ارائه دهد.
براساس این قرارداد مجری طرح می تواند نتیجه عملی حاصل از اجرای این پروژه را با توافق کارفرما به صورت مقاله در مجامع علمی ارائه دهد.
مدت اجرای این قرارداد از زمان واریز مبلغ پیش پرداخت به مدت ۵ ماه کامل خواهد بود که در صورت توافق طرفین این زمان قابل افزایش است.

*************
معاون پژوهشی دانشگاه خبرداد:
راه اندازی مرکز نوآوری انرژی در دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از راه اندازی مرکز نوآوری انرژی در دانشکده مهندسی نفت این دانشگاه خبرداد و گفت: این مرکز نوآوری در فضایی بالغ بر ۸۰۰ مترمربع راه اندازی خواهد شد که بستری برای توسعه ایده ها و فناوری ها در راستای نیازهای صنعت و جامعه خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر حسین حسینی تودشکی در جلسه انعقاد قرار داد میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت توسعه پترو ایران پدکو گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۶ سال گذشته استراتژی حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم را تدوین کرده است.
وی افزود: حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم به این معنی است که تحقیقات دانشگاه منجر به خروجی مورد نیاز برای صنعت و جامعه شود وضریب تاثیر دانشگاه  ابتدا در سطح ملی و سپس در سطح بین المللی افزایش یابد.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکیدکرد: براساس این رویکرد در دو محور افزایش سطح پروژه های صنعتی و  ایجاد مراکز نوآوری به منظور حمایت از تجاری سازی ایده ها و خلاقیتهای دانشگاهیان برنامه ریزی صورت گرفته است.
دکتر حسینی تودشکی عنوان کرد: در این راستا قوانین ارتقاء اعضای هیات علمی نیز تغییر داده شد به این نحو که تجاری سازی و ایجاد شرکت های دانش بنیان، فعالیت اساتید با صنعت و فعالیت های فناورانه و نوآورانه در شاخصهای ارزیابی ارزیابی اساتید مورد توجه قرار گرفتند.
وی اظهار داشت: براساس استراتژی دانشگاه که توجه ویژه به نوآوری و تبدیل ایده به فناوری و محصول است درحال حاضر ۲۰۰ شرکت دانش بنیان و واحد فناور در این دانشگاه فعالیت می کنند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از این شرکت ها درحوزه های مرتبط با نفت وگاز فعالیت می کنند.
دکتر حسینی تودشکی گفت:  از سال گذشته از صنایع دعوت کردیم که دفاتر تحقیق و توسعه و مرکز نوآوری در دانشگاه داشته باشند تا براین اساس نیازهای صنعت از طریق انجام پروژه ها و پایان نامه ها مرتفع گردد و یا استارت آپ هایی شکل گیرند که بتوانند بصورت مداوم به صنعت و جامعه سرویس دهند.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: به زودی مرکز نوآوری انرژی با مشارکت بخش خصوصی و تعامل با وزارت نفت در دانشکده نفت این دانشگاه در فضایی بالغ بر ۸۰۰ مترمربع راه اندازی خواهد شد.

*****************
مدیرکل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه خبرداد:
تعداد پروژه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه نفت روبه افزایش است

 

مدیرکل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در سال جاری اتفاق خوبی در این دانشگاه شکل گرفته چراکه تعداد پروژه هایی ارتباط با صنعت این دانشگاه در حوزه نفت قابل توجه بوده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مالک نادری در جلسه انعقاد قرارداد میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت توسعه پترو ایران پدکو گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه های مرتبط با نفت و در دیگر حوزه ها علاقه مندانه و حرفه ای ورود پیدا کرده است.
وی افزود: بسیاری از اعضای هیات علمی این دانشگاه که در حوزه نفت فعالیت می کنند از تجربه ارتباط با صنعت برخوردارند.
مدیرکل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: در پروژه های بزرگ نفتی که قرارداد آنها با وزارت علوم امضا شد، پروژه دارخوین به دانشگاه صنعتی امیرکبیر اختصاص داده شد.
دکتر نادری خاطرنشان کرد: این پروژه جز پروژه های بالا دستی موفق است و ناظران آن تاکید دارند که کارفرمای نفتی، از دانشگاه در این پروژه رضایت دارد.
وی اظهار داشت: این دانشگاه در دو پروژه پایین دست نیز فعالیت می کند که به این پروژه ها نگاه حرفه ای دارد.
مدیرکل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: در سال جاری اتفاق خوبی در حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه به وجود آمده است به نحوی که تعداد پروژه های نفتی دانشگاه قابل قبول بوده اما باتوجه به پتانسیل دانشگاه این تعداد همچنان می تواند افزایش یابد.

دکتر وحید حدادی رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: دانشگاه باید پلی به سوی صنعت داشته باشد که این ارتباط با راه اندازی بخش های تحقیق و پژوهش شرکت ها در محیط دانشگاه ایجاد خواهد شد چراکه مراکز تحقیق و پژوهش شرکت ها می تواند زبان صنعت را به دانشگاه منتقل کند.

*******************