رئیس دانشگاه خبرداد: ۵ دانشکده دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای مرکز نوآوری هستند

 | تاریخ ارسال: 1398/9/20 | 

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه این دانشگاه حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم را در دستور کار خود قرارداده است، گفت: در این راستا تاکنون ۵ دانشکده این دانشگاه مرکز نوآوری راه اندازی کرده اند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سیداحمد معتمدی در یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر قدیمی ترین دانشگاه صنعتی کشور به شمارمی رود.
وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیربزرگترین دانشگاه صنعتی کشور نیز به شمار می رود چراکه دارای ۱۴ هزار دانشجو، ۱۸ دانشکده و ۴ پردیس است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: همچنین ۵۰ درصد دانشجویان این دانشگاه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند.
دکتر معتمدی با اشاره به اجرای اصلاح ساختاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: در این راستا دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه را در قالب پردیس های تخصصی ساماندهی کردیم. چراکه طرح نزدیک شدن دانشکده های مرتبط با یکدیگر موجب می شود تا فعالیت های دانشگاه تخصصی تر دنبال شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: درحال حاضر این دانشگاه در۴ رتبه بندی معتبر جهانی حضور فعال دارد و اکنون بهترین رتبه این دانشگاه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ است.
دکتر معتمدی ادامه داد: دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نظر محتوایی و ساختاری با دانشگاه های نسل سوم فاصله دارند بنابراین در این دانشگاه به دنبال رسیدن به دانشگاه نسل سوم هستیم.
وی اظهار داشت: دانشگاه نسل سوم، دانشگاه هایی هستند که در چرخه اقتصادی کشور خود موثر هستند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در این راستا دانشگاه بر سه محور کارآفرینی، مهارت افزایی و قرارداد صنعتی توجه ویژه ای دارد براین اساس درحال حاضر تعداد مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان این دانشگاه از مرز ۲۰۰ شرکت و مرکز عبور کرده است.
دکتر معتمدی گفت: برنامه داریم تا سال آینده تعداد مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان این دانشگاه به ۳۰۰ مرکز و شرکت افزایش یابد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: درحال حاضر این دانشگاه ارتباط خوبی با دانشگاه های خارجی دارد.
دکتر معتمدی با اشاره به برگزاری یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل تاکید کرد: برگزاری چنین کنفرانس های کاربردی دانشگاه را در مسیر دانشگاه های نسل سوم قرار می دهد.                                                                 
همچنین در این  کنفرانس دکتر مصطفی صفوی  دبیر یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل  گفت:  در این کنفرانس یکی از اساتید کشور مالزی حضور و سخنرانی دارد.
وی افزود: کمیته علمی این کنفرانس متشکل از اساتید فعال در حوزه صنعت است.
دبیر یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل تاکید کرد: به این کنفرانس ۶۴ مقاله ارسال شد که پس از ارزیابی های صورت گرفته ۲۵ مقاله برای ارائه شفاهی و ۹ مقاله برای ارائه به صورت پوستر انتخاب شد.
دکتر صفوی خاطرنشان کرد: همچنین در این کنفرانس ۹ کارگاه آموزشی برای شرکت کنندگان برگزار شد.