گروه سازه های هوافضایی -مکانیک پروازوکنترل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۳ | 
 دکتر سیدمجید اسماعیلی‌فر

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:Esmailifaraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۶۳۳


 
دکتر حمیدرضا اویسی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:ovesyaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۱۵
رزومه

 
دکتر جیران نفردستگردی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
j.nafardastgerdiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۶۳۵

رزومه


       
دکتر حسین حسینی‌تودشکی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:hosseiniaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۲۴
رزومه

 
 دکتر کامران رئیسی‌چرمکانی

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:k_raissiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۳۸


 

دکتر مهدی سبزه‌پرور

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:sabzehaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۳۹


 


 دکتر حسین شاهوردی

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:h_shahverdiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۵


 


 دکتر علی صالح زاده‌نوبری

مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:sal۱۳۵۸aut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۸


 
  دکتر محمدهمایون صدر

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:sadraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۴

 
دکتر ابوالقاسم نقاش

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:naghashaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۱۴


 
 دکتر کامران نیک‌بین(استادهمکار)

مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: k.nikbinaut.ac.ir

 
دکتر محمدعلی وزیری‌زنجانی

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:vaziriaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۳۵


 

دفعات مشاهده: 1081 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر