رئیس دانشگاه خبرداد: اجرای پروژه های مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر با شهرداری تهران در حوزه ترافیک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | 

 
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه با شهرداری و شهرداری های مناطق مختلف تهران ارتباط خوبی دارد و در این راستا پروژه های مشترک در حوزه ترافیک اجرا می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید احمد معتمدی در ششمین کنگره بین المللی پوششهای حمل و نقل ترافیک و ایمنی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: امروز در شهر تهران و کلان شهرها ترافیک مسئله کلیدی است بنابراین موضوع ترافیک یک بحث جدی به شمار می رود.
وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر با شهرداری ها ارتباط خوبی دارد و پروژه های متعددی را با شهرداری درخصوص هوشمند سازی، زباله و مسئله ترافیک دارد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه ارتقا علمی و رسیدن به دانشگاه های نسل سوم از اهداف اصلی این دانشگاه است، تاکید کرد: برای دستیابی به دانشگاه نسل سوم باید برنامه ها و سیاست های دانشگاه کاربردی تر دنبال شود تا براین اساس بتوانیم در راستای رفع نیازهای کشور فعالیت کنیم.
دکتر معتمدی ادامه داد: دانشگاه های نسل سوم باید نقش موثرتری در چرخه اقتصادی داشته باشند.
وی اظهار داشت: در راستای هدف دانشگاه که رسیدن به دانشگاه های نسل سوم است سه محور اصلی افزایش تعداد قراردادهای صنعتی، نوآوری و مهارت افزایی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: برگزاری نشست ها و کنفرانس های تخصصی و کاربردی در راستای اهداف دانشگاه است.
دکتر معتمدی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قدیمی ترین دانشگاه صنعتی کشور است، گفت: این دانشگاه دارای ۱۸ دانشکده است که اکنون دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه در قالب ۶ پردیس تخصصی فعالیت می کنند.