تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 

ریاست دانشکده


دکتر حمیدرضا زرندی

ریاست دانشکده


دفتر دانشکده: ۲۷۰۰

تلفن - فکس:۶۶۴۱۹۴۱۱

مسئول دفتر: مریم سلیمانی

معاونین


دکتر مهران سلیمان فلاح

آموزشی و تحصیلات تکمیلی


رایانامه:  msfallahaut.ac.ir

تلفن - فکس: ۶۴۵۴۲۷۱۸

دکتر سعیده ممتازی

پژوهشی و امـور بین‌ الملل


رایانامه: momtaziaut.ac.ir

تلفن - فکس: ۶۴۵۴۲۷۳۷

کارشناسان آموزشی


بهار قیطرانیه 

کارشناسی


رایانامه:ugrad.ceitaut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۹

هانیه سبزعلی

کارشناسی‌ ارشد


رایانامه: sabzaliaut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۳

عذری علی‌پور

دکتری


رایانامه: malipooraut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۸

سایر اعضا


مهندس جعفر عبدی

مشاور و دبیر شوراهای دانشکده


تلفن: ۶۶۴۱۹۴۱۱ - ۲۷۰۰ (۶۴۵۴)

فکس: ۶۶۴۹۵۵۲۱

بهنام صبوحی

مسئول پشتیبانی (اداری)


تلفن: ۶۶۴۱۹۴۱۱ - ۲۷۰۰ (۶۴۵۴)

فکس: ۶۶۴۹۵۵۲۱

راه های ارتباطی


آدرس

ایران - تهران - میدان ولیعصر - خیابان حافظ - پلاک ۳۵۰

تلفن: ۶۴۵۴۰ (۲۱) ۹۸+ ایمیل: infoaut.ac.ir