با هدف افزایش تولید چاه های گاز؛ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرارداد پژوهشی منعقد کرد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 

همزمان با هفته پژوهش، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرارداد پژوهشی با محوریت طراحی، ساخت و بکارگیری یک روش جدید تحریک شیمیایی در چاه های گاز-میعانی و به منظور افزایش تولید از آنها امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این قرارداد  پژوهشی برای مدت دوسال منعقد شد که قرار است در دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شود.
قراردادپژوهشی میان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه طراحی، ساخت و بکارگیری یک روش جدید تحریک شیمیایی در چاه های گاز-میعانی و به منظور افزایش تولید از آنها انجام می شود.
اجرای این روش برای نخستین بار در کشور صورت می گیرد و با دستیابی به این فناوری، امکان افزایش تولید تا سقف دو برابری گاز و میعانات گازی از مخازن کشور فراهم خواهد شد.
این قرارداد با هدف جلوگیری از کاهش تولید در مخازن گاز میعانی در حوزه زاگرس جنوبی، شرق و غرب منعقد شده است و در آن پنج میدان گازی منتخب شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شامل تنگ بیجار، ‌سرخون، تابناک، شانول و شوریجه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
قرار است محصول نهایی این طرح بر روی یکی از میادین ذکرشده به صورت تست پایلوت اجرا شود که در صورت موفقیت امکان بسط آن به سایر میادین گاز میعانی کشور نیز فراهم خواهد شد.
گفتنی است، دانشگاه هریوت وات انگلستان به عنوان مشاور خارجی در اجرای این طرح با دانشگاه صنعتی امیرکبیر همکاری می کند.
با اجرای این طرح دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان اولین مرکز تخصصی علمی و آزمایشگاهی در زمینه مخازن گاز میعانی در کشور، نقش مهمی در توسعه این نوع مخازن ایفا خواهد کرد.