غرفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری انتخاب شد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیستمین نمایشگاه پژوهش ، فناوری و فن بازار حضور فعال داشت که براساس ارزیابی های صورت گرفته غرفه این دانشگاه به عنوان غرفه برتر در این نمایشگاه انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۲۵ دستاورد فناورانه در بیستمین نمایشگاه پژوهش ،  فناوری و فن بازار حضور داشت که براساس ارزیابی های صورت گرفته غرفه این دانشگاه با کسب امتیاز عالی به عنوان یکی از غرفه های برتر این نمایشگاه انتخاب و معرفی شد.
غرفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مساحتی بالغ بر ۸۲.۵ متر مربع طراحی شده است که در این غرفه ۲۵ طرح و دستاورد فناورانه ارائه شد.
در این نمایشگاه دستاوردهای مربوط به دانشکده ها و مراکز پژوهشی مختلف  و شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه ارائه شد.
گفتنی است : دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از این نمایشگاه بازدید کرد .
خاطرنشان می شود، بیستمین نمایشگاه پژوهش، فناوری، فن‌بازار از ۲۶ تا ۲۹ آذرماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.