نمودار سازمانی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/7 | 
ریاست دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست


دکتر تورج تقی‌خانی
رئیس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
ttaghikhanyaut.ac.irایمیل:       
رزومه 

پوران محمدی
مسئول دفتر دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

ایمیل:  pmohammadiaut.ac.ir  

معاونت مالی و اداریحسین قاقزانی
مدیر مالی و اداری

ایمیل: ghaghazaniaut.ac.ir    


 

احمد رضی
کارپرداز
ایمیل: ahmadraziaut.ac.ir
         

معاونت پژوهشی، تحصیلات تکمیلی وبین الملل


دکتر مهدی بنازاده
معاونت پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل
ایمیل: mbanazadehaut.ac.ir                                      
رزومه

 


کتایون خیرآبادی
کارشناس آموزشی ( دانشجویان دکتری)
ایمیل: kheirabadiaut.ac.ir        
زهره عبدالعلی
کارشناس آموزشی (دانشجویان کارشناسی ارشد)

ایمیل: z_abdolaliaut.ac.ir            

 

فاطمه عبداللهی
کارشناس پژوهشی

 ایمیل: f.abdollahiaut.ac.ir                              


 

معاونت آموزشی

دکتر بابک خورسندی
معاونت آموزشی
ایمیل:b.khorsandiaut.ac.ir                               

رزومه


 


زهره اسداللهی
کارشناس آموزشی (دانشجویان کارشناسی)

ایمیل: z.asadolahiaut.ac.ir                            
فتانه پور امیر ارسلانی
کارشناس آموزشی (دانشجویان کارشناسی)
ایمیل: farsalaniaut.ac.ir  

 

امور استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشجوییدکتر پیام طهرانی
مدیر امور استعدادهای درخشان و مسئول المپیادهای دانشجویی
ایمیل: payam.tehraniaut.ac.ir   

رزومه 
مسئول کارآموزی


دکتر سید محمود مصباح نمینی
مسئول کارآموزی
 ایمیل: mmesbahaut.ac.ir

رزومه

قطب علمی مقاوم سازیدکتر محمدزمان کبیر
رئیس قطب علمی مقاوم سازی
ایمیل: mzkabiraut.ac.ir  
رزومه

    

 

مریم بادپر
مسئول دفتر
قطب علمی مقاوم سازی
ایمیل: m.badparaut.ac.ir
 


دفعات مشاهده: 1066 بار   |   دفعات چاپ: 127 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر