طرح اینفوگرافیک اتاق فکــر

 | تاریخ ارسال: 1398/10/9 | 
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه، مطالعه‌ای با هدف بررسی موضوع «اتاق فکر» و امکان استفاده مؤثر از آن برای دستیابی به راه‌حل‌های مناسب برای بخشی از مسائل مهم و چالش‌های اصلی دانشگاه انجام‌ داده است. از آنجاکه یکی از آسیب‌های جدی در حوزه مدیریتی، گرفتار شدن تصمیم‌گیرندگان در گیرودار مسائل اجرایی روزمره و تکیه بر تصمیمات فردی یا جمعی محدود است، لازمه رفع از این آسیب، ایجاد ساختاری است که بتوان از طریق آن به آراء عمومی و خرد جمعی دسترسی داشت. اتاق فکر برای حل مسائل، خلق ایده‌های جدید و تدوین ایده‌‌های کلی شکل‌گرفته و از این طریق، پیشنهادهای خام به سیاست‌ها و برنامه‌های دقیق و قابل‌اجرا تبدیل و در اختیار سازمان‌ قرار می‌گیرد. در مراکز دانشگاهی، اتاق فکر می‌تواند هم در ایده‌پردازی و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای مسائل استراتژیک پیشِ‌روی دانشگاه نقشی موثر ایفا نموده و هم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی موجود در دانشگاه، به تحلیل و ارائه راه‌حل برای مسائل مهم و پیچیده جامعه بپردازد.
محتوای آماده شده از مراجع و منابع بین‌المللی در رابطه با اتاق فکر استخراج شده است و مرکز در حال بررسی امکان بهره‌گیری مؤثر از کارکرد اتاق فکر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.  لذا خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در این مسیر منعکس نمایید. بدیهی است ترویج این مفاهیم و آگاه‌سازی عمومی افراد در این حوزه، قدم اول در تغییر فرهنگ سازمانی محسوب شده و زمینه‌ساز اقدامات اجرایی بعدی خواهد بود.
ضمنا شایان ذکر است کلیه گزارش‌های اینفوگرافی ارسالی از طریق وبسایت مرکز به آدرس http://csp.aut.ac.ir/ قابل دسترسی است.