دفتر تلفن

 | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره ثابت زمینه تخصصی
۱ دکتر مجتبی آقا میرسلیم ۳۳۲۱ قدرت
۲ دکتر حسن آقائی نیا ۳۳۲۲ مخابرات
۳ دکتر فرهاد آزادی نمین ۳۳۸۲ مخابرات
۵ دکتر احمد افشار ۳۳۳۷ کنترل
۶ دکتر حمیدرضا امین داور ۳۳۳۲ مخابرات
۷ دکتر حمزه بیرانوند ۵۵۵۲ مخابرات
۸ دکتر وحید پوراحمدی ۳۳۱۱ مخابرات
۹ دکتر احد توکلی ۳۳۱۷ مخابرات
۱۰ دکتر امیر جهانشاهی ۵۵۶۰ الکترونیک
۱۱ دکتر سید حسین حسینیان ۳۳۴۳ قدرت
۱۲ دکتر محمداعظم خسروی ۳۳۷۷ کنترل
۱۳ دکتر ابوالقاسم راعی ۳۳۱۵ الکترونیک
۱۴ دکتر حسن رستگار ۳۳۴۶ قدرت
۱۵ دکتر غلامحسین ریاحی ۳۳۲۰ قدرت
۱۶ دکتر علی دوست محمدی ۳۳۲۹ کنترل
۱۷ دکتر پریسا دهخدا ۵۵۵۸ مخابرات
۱۸ مهندس طاهره سیدنا ۳۳۲۴ مخابرات
۱۹ دکتر مسعود شفیعی ۳۳۱۰ کنترل
۲۰ دکتر جواد شکر الهی مغانی ۳۳۴۹ قدرت
۲۱ دکتر مجید شالچیان ۳۳۳۳ الکترونیک
۲۲ دکتر حمید شیخ زاده ۳۳۱۱ مخابرات
۲۳ دکتر سعید شریفیان ۵۵۵۳ الکترونیک
۲۴ دکتر رضا صراف شیرازی ۳۳۱۸ مخابرات
۲۵ دکتر سید حسام الدین صادقی ۳۳۴۸ قدرت
۲۶ سید مصطفی صفوی همایی ۳۳۱۳ مخابرات
۲۷ دکتر امیرابوالفضل صورتگر ۳۳۰۹ کنترل
۲۸ دکتر حیدر علی طالبی ۳۳۴۰ کنترل
۲۹ دکتر حسن طاهری قزوینی ۳۳۵۲ الکترونیک
۳۰ دکتر مهرداد عابدی ۳۳۱۹ قدرت
۳۱ دکتر هاجر عطریانفر ۵۵۵۸ کنترل
۳۲ دکتر فرزانه عبدالهی ۳۳۵۸ کنترل
۳۳ دکتر عبدالعلی عبدی پور ۳۳۳۸ مخابرات
۳۴ دکتر حسین عسکریان ابیانه ۳۳۳۵ قدرت
۳۵ دکتر محمدجواد عمادی ۳۳۷۵ مخابرات
۳۶ دکتر امیر نادر عسکر پور ۵۷۹۹ مخابرات
۳۷ دکتر کریم فائز ۳۳۲۸ الکترونیک
۳۸ دکتر سید حمید فتحی ۳۳۵۳ قدرت
۳۹ دکتر ایاز قربانی ۳۳۱۴ مخابرات
۴۰ دکتر گئورک بابا ملک قره پتیان ۳۳۴۱ قدرت
۴۱ دکتر حسن کاتوزیان ۳۳۸۸ الکترونیک
۴۲ مهندس سید امیرکاشی ۳۳۳۹ الکترونیک
۴۳ دکتر مهدی کراری ۳۳۴۵ کنترل
۴۴ دکتر شهرام منتصر کوهساری ۳۳۵۰ قدرت
۴۵ دکتر مرتضی محمدی اردهالی ۳۳۲۳ قدرت
۴۶ دکتر عباس محمدی ۳۳۳۴ مخابرات
۴۷ دکتر سید احمد معتمدی ۳۳۳۱ الکترونیک
۴۸ دکتر محمد باقر منهاج ۳۳۴۷-۵۷۹۵ کنترل
۴۹ دکتر جعفر میلی منفرد ۳۳۵۱ قدرت
۵۰ دکتر غلامرضا مرادی ۳۳۲۵ مخابرات
۵۱ دکتر محسن معزی ۵۵۵۷ الکترونیک
۵۲ دکتر یاسر نوروزی ۵۷۹۸ مخابرات
۵۳ دکتر بهروز وحیدی ۳۳۳۰ قدرت
۵۴ دکتر محمد یاوری ۳۳۲۶ الکترونیک
۵۵ دکتر امیر خرسندی ۵۸۹۸ قدرت
۵۶ دکتر ساناز سیدین ۳۳۴۲ الکترونیک
۵۷ دکتر ایمان شریفی ۵۱۹۸ کنترل
۵۸ دکتر حامد نفیسی ۵۸۱۱ قدرت
۵۹ دکتر وحید پوراحمدی ۵۵۵۱ مخابرات
۶۰ طاهره بنایی طاهری ۳۳۰۱ مسئول دفتر
۶۱ ثریا رنجبر ۳۳۰۰ مسئول دفتر
۶۲ صدیقه مرزبان ۳۳۶۷ کارشناس حسابداری
۶۳ حسین یوسفی خواه ۳۳۸۵ مسئول امور پشتیبانی
۶۴ اکرم براتی ۳۳۴۴ دفتر اساتید
۶۵ پرستو بیگلری ۳۳۰۵ کارشناس دفتر آموزش
۶۶ مونا مشهدی ۳۳۰۵ کارشناس دفتر آموزش
۶۷ مریم اخلاقی ۳۳۰۲ کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع دکتری
۶۸ زهرا زینی زاده ۳۳۰۲ کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع کارشناسی ارشد
۶۹ بهناز عظامی ۳۳۰۳ کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع کارشناسی ارشد
۷۰ جواد استادرضا ۳۳۹۶ سرپرست شبکه
۷۱ لیلا عزیزی همتی ۳۳۸۴ کارشناس مرکز کامپیوتر و WebAdmin
۷۲ عباس خلیلی ۳۳۰۷ کارشناس پژوهشی
۷۳ معصومه رحیم زاده ۳۳۵۵ کارشناس آزمایشگاه مدار و مخابرات
۷۴ فاطمه رحمانی ۳۳۶۹ کارشناس پژوهشی
۷۵ محمود خانی ۳۳۵۹ دفتر انتشارات
۷۶ فرهاد محبوب جدی ۳۳۰۸ واحد سمعی و بصری
۷۷ زهرا حق شنو ۳۵۰۴ تکنسین آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت
۷۸ محمد جمال حکیمی ۳۳۵۷ کارشناس آزمایشگاه مدار منطقی
۷۹ محمود ده نشین ۳۳۷۲ تکنسین آزمایشگاه ماشین
۸۰ ایمان صارمی ۳۳۳۶-۳۳۷۰-۳۳۵۷ کارشناس آموزشی
۸۱ اسکندر طاهرخانی ۳۳۵۵ تکنسین آزمایشگاه مدار و اندازه گیری
۸۲ محمود علی بخشی ۳۳۸۰ تکنسین آزمایشگاه الکترونیک
۸۳ علی معصومی ۳۳۷۴ کارشناس آموزشی، آزمایشگاه کنترل صنعتی و کنترل خطی
۸۴ حمیدرضا احمدزاده ۳۳۷۱ تکنسین آزمایشگاه سیستمهای قدرت
۸۵ ناصر برنجیان بالازاده ۳۳۰۸ آبدارخانه
۸۶ شهره زینب فارسی ۳۵۲۱ کارشناس پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی
۸۷ رحیم زال نژاد ۵۰۰۲ تکنسین آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت
۸۸ محمدجواد البرزی ۳۳۷۲ کارشناس آزمایشگاه فشار قوی
۸۹ سهراب نصیری ۳۳۶۹- ۳۳۵۵ کارشناس پژوهشی، کارشناس آزمایشگاه مدار و مخابرات
۹۰ سید مهدی حسینی ۳۳۷۹ کارشناس آموزشی آزمایشگاه ابزار دقیقCAPTCHA
دفعات مشاهده: 4577 بار   |   دفعات چاپ: 321 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر