نمودار سازمانی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
ریاست دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دکتر تورج تقی‌خانی
رئیس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
ایمیل: ttaghikhanyaut.ac.ir  
رزومه
 

پوران محمدی
مسئول دفتر دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

ایمیل:  pmohammadiaut.ac.ir  

معاونت مالی و اداریخانم کتایون خیرآبادی
سرپرست مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی عمران
 

احمد رضی
کارپرداز
ایمیل: ahmadraziaut.ac.ir
         

معاونت پژوهشی، تحصیلات تکمیلی وبین الملل

دکتر میقات حبیبیان
معاونت پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل
ایمیل: habibianaut.ac.ir                                      
رزومه 


زهره اسداللهی
کارشناس آموزشی (دانشجویان کارشناسی ارشد)

ایمیل: z.asadolahiaut.ac.ir        
زهره عبدالعلی
کارشناس آموزشی (دانشجویان دکتری)

ایمیل: z_abdolaliaut.ac.ir            

 

فاطمه عبداللهی
کارشناس پژوهشی

 ایمیل: f.abdollahiaut.ac.ir                              


 

معاونت آموزشی

دکتر بابک خورسندی
معاونت آموزشی
ایمیل:b.khorsandiaut.ac.ir                               

رزومه


 


فتانه پور امیر ارسلانی
کارشناس آموزشی (دانشجویان کارشناسی)
ایمیل: farsalaniaut.ac.ir  

 
 
 

امور استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشجویی

دکتر پیام طهرانی
مدیر امور استعدادهای درخشان و مسئول المپیادهای دانشجویی
ایمیل: payam.tehraniaut.ac.ir   

رزومه

 
مسئول کارآموزی

دکتر سید محمود مصباح نمینی
مسئول کارآموزی
 ایمیل: mmesbahaut.ac.ir

رزومه
 
مسئول هماهنگی آزمایشگاه‌ها

مهندس نعمت اله بخشی
مسئول هماهنگی آزمایشگاه‌ها
ایمیل: nbakhshiaut.ac.ir     

دفعات مشاهده: 1415 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر