اطلاعیه / آزمون طرح « انتخاب و پرورش یکصد کارشناس متخصص فنی و عمرانی شهرداری تهران »

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
آزمون طرح « انتخاب و پرورش یکصد کارشناس متخصص فنی و عمرانی شهرداری تهران » توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری معاونت منابع انسانی و معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران در روز پنج شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۸ در محل دانشکده مهندسی نساجی برگزار می گردد.
این آزمون در دو حوزه ی ماموریتی فنی و عمرانی و تاسیسات شهری برگزار خواهد شد.
 شروع فرآیند آزمون راس ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه تاریخ ۱۹/۱۰/۹۸ در دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  می باشد.