آزمون طرح «انتخاب و پرورش یکصد کارشناس متخصص فنی و عمرانی شهرداری»

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 

آزمون طرح «انتخاب و پرورش یکصد کارشناس متخصص فنی و عمرانی شهرداری» توسط دانشگاه صنعتی امیر­کبیر با همکاری معاونت منابع انسانی و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در روز پنج­شنبه ۱۹ دی ­ماه ۱۳۹۸ در محل دانشکده مهندسی نساجی برگزار می­‌گردد. این آزمون در دو حوزه‌ی مأموریتی فنی و عمرانی و تأسیسات شهری برگزار خواهد شد. شروع فرآیند آزمون رأس ساعت ۸ صبح روز پنج­شنبه تاریخ ۱۹/۱۰/۹۸ در دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر­کبیر می‌باشد.