هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
آیین نامه‌ها و فرم‌ها- انتظامی، انضباطی و تخلفات
عنوان دسته منسوخ شده تاریخ تصویب دانلود فایل
قانون رسیدگی به تخلفات اداری انتظامی، انضباطی و تخلفات
معرفی تخلفات اداری انتظامی، انضباطی و تخلفاتبرای مشاهده فایل‌های مربوط کلیک نمایید.