هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
آیین نامه‌ها و فرم‌ها- انتظامی، انضباطی و تخلفات
عنوان دسته منسوخ شده تاریخ تصویب دانلود فایل
بخشنامه مربوط به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی انتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی انتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد انتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون رسیدگی به تخلفات اداری انتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور انتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور انتظامی، انضباطی و تخلفاتبرای مشاهده فایل‌های مربوط کلیک نمایید.