مقدمه‌ای بر هیدرومتالورژی و الکترومتالورژی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 

معرفی کتاب : 
یدرومتالوژی مشتمل بر آن دسته از روش های تولید فلز و ترکیب های فلزی – از منابع اولیه و منابع ثانویه – است که در آن ها از اصول و مبانی شیمی محلول ها کمک گرفته می شود. اهمیت پرداختن به هیدرومتالورژی به وجود منابع و معادن فلزی فراوان در کشور بر می گردد.
CAPTCHA