نانو بلورها : سنتز ، ویژگی‌ها و کاربردها

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 

معرفی کتاب : 
از  آنجا که نانوبلور ها امکان بررسی جامعی در مورد خواص وابسته به اندازه را فراهم ساختند، جایگاه ویژه ای در میان نانومواد داردند. در این کتاب سعی شده است تا معرفی مناسب و کاملی از جنبه های مختلف نانوبلور ها ارائه شود.
CAPTCHA