شناسایی و انتخاب فولاد و چدن

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 

شناسایی و انتخاب فولاد و چدن

تدوین‌گران : علی اکبر خامئی -  محمدحسین میرباقری -  امید بوالحسنی
انتشارات دانشگاه امیرکبیر
 تابستان ۹۷


خرید کتابCAPTCHA